โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2563 และโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดทำโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2563 และโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ผู้เยี่ยมชม

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล ทั้ง 2 ศูนย์ ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล ทั้ง 2 ศูนย์ ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 15

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลสีมามงคล ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรยามค่ำคืนด้วยความปลอดภัย   ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

กำหนดการโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล มิถุนายน 2563

กำหนดการโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล จัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ขอเชิญชวนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคลคัดแยกและรวบรวมขยะรีไซเคิล เพื่อนำมาจำหน่าย ณ จุดบริการดังต่อไปนี้ ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

ขยะแลกไข่แลกของ

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของการจัดการขยะมูลฝอย โดยการให้ประชาชนนำขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ, ถ่านไฟฉาย, พัดลม, โทรทัศน์ หรือแบตโทรศัพท์เก่า มาแลกของบริโภคต่างๆ ผู้เยี่ยมชม : 0

Read more

กิจกรรมปลูกต้นไม้

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และประชาชนจิตอาสา หมู่ 1 , หมู่ 8 ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นทองอุไร เพกา แคนา

Read more