Month: December 2019

ออกเหตุดับไฟไหม้หญ้า หมู่ 1 บ้านปางอโศก

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 10.54 รถยนต์บรรทุกน้ำ เทศบาลสีมามงคล ออกเหตุดับไฟไหม้หญ้า หมู่ 1 บ้านปางอโศก จึงขอประชาสัมพันธ์​ หากท่านใดพบเห็นเหตุไฟไหม้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กลางดงได้ที่เบอร์โทรศัพท์​ 044-361234​ โดยทันที   ผู้เยี่ยมชม : 0

จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ หมวดทางหลวงกลางดง ขาเข้านครราชสีมา มีน้ำดื่ม กาแฟ และจุดพักนอน ไว้ให้ผู้ที่เดินทางกลับบ้าน *** ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มอบของสนับสนุนให้กับจุดบริการประชาชนฯ *** อย่าลืมนะครับ เดินทางเหนื่อยๆ มาแวะพักกับเราก่อนเดินทางต่อ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ผู้เยี่ยมชม : 0

จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล​ (รร.เบทาโกรวิทยา) ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 โดยได้เรียนเชิญผู้ปกครองเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมจับของขวัญเเละกินเลี้ยงภายในศูนย์ฯ ผู้เยี่ยมชม : 0

โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคล ให้มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และฝึกฝนการทำงานร่วมกันให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณริมชายหาดชะอำ เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ให้กับเด็กๆอีกด้วย   ผู้เยี่ยมชม : 0

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เทศบาลตำบลสีมามงคลได้กำหนดการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีมามงคล   ผู้เยี่ยมชม : 0

ตรวจสอบคุณภาพการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ เข้าหมู่บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2 และซอยบ้านผู้ใหญ่เด็ด จงใจกลาง ถึงบ้านนายจำนงค์ หมู่ที่ 14

วันที่ 20 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับ ฯลฯ ร่วมกับผอ.ณรงค์ หงษ์กลาง ผู้อำนวยการส่วนการตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ออกตรวจสอบคุณภาพการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ เข้าหมู่บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2 และซอยบ้านผู้ใหญ่เด็ด จงใจกลาง ถึงบ้านนายจำนงค์ หมู่ที่ 14 ผู้เยี่ยมชม : 0

บริษัทปูนซิเมนต์ (แก่งคอย) จำกัด มอบถังเก็บน้ำผลิตด้วยวัสดุ พอลิเมอร์ “เอลิเซอร์” ขนาด 2,000 ลิตร

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริษัทปูนซิเมนต์ (แก่งคอย) จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” โดยได้มอบถังเก็บน้ำผลิตด้วยวัสดุ พอลิเมอร์ “เอลิเซอร์” ขนาด 2,000 ลิตร ให้แก่วัดและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลสีมามงคล ผู้เยี่ยมชม : 0