ไอโอดีนเพื่อนรัก เรารักไอโอดีน

คนไทยยังขาดความเข้าใจและไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนเท่าที่ควร บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า..ไอโอดีนคืออะไร ทำไมต้องกิน แล้วที่สำคัญไอ้เจ้าสารไอโอดีนมันมีอยู่ที่ไหนบ้าง…..วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคขาดสารไอโอดีน “ไอโอดีนเพื่อนรัก เรารักไอโอดีน” ผู้เยี่ยมชม : 4

Read more

โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 ก.ย. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคลจัดโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนู คุขุนทด ท้องถิ่นอำเภอปากช่อง และนายภาณุพงศ์ พุ่มจันทร์ธนัง นิติกรปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

Read more

โครงการวัยรุ่นสีมามงคล จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน

วันที่ 5-6 ก.ย. 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง จัดโครงการวัยรุ่นสีมามงคล จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิต วิธีการจัดการความเครียดหรือซึมเศร้าในวัยรุ่น และจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการภาวะเครียด โดยมีนายเอกฤทธิ์ จันทมาศ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาและห้องประชุมโรงเรียนเบทาโกรวิทยา   ผู้เยี่ยมชม

Read more

กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่และแลกของ ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 4-5 ก.ย. 62 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่และแลกของ มีผู้ที่นำขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่ หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว นำมาแลกของอุปโภคบริโภค เช่น ไข่ไก่

Read more

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสีมามงคลขอประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ผู้เยี่ยมชม : 1

Read more