Month: September 2019

ขอเชิญร่วมงานบุญพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ

เทศบาลตำบลสีมามงคล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ผู้เยี่ยมชม : 24

คุยกับนายกวิโรจน์

ผมนายวิโรจน์  ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสีมามงคล จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ ผู้เยี่ยมชม : 29

ตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนประชาชน

นายวิโรจน์​ ศรีสังข์​ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล​ มอบหมายให้นายเอกฤทธิ์​ จันทมาศ​ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล,ผอ.กองช่าง​,หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ ออกตรวจสอบต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ 1​ บ้านปางอโศก และหมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา​ พร้อมประเมินค่าเสียหายเบื้องต้น​ เพื่อจะได้ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไป ผู้เยี่ยมชม : 10

ขอเชิญร่วมงานบุญพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสีมามงคล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ผู้เยี่ยมชม : 1

พิธีเปิดกิจกรรม “กลางดงนิทัศน์”

วันที่ 20 ก.ย. 2562 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กลางดงนิทัศน์” ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา   ผู้เยี่ยมชม : 3

ออกตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

วันที่​ 18​ ก.ย.​ 62​ กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสีมามงคล​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.กลางดง และอสม. ของหมู่ที่ 8 บ้านหนองเครือคต,หมู่ที่ 10 บ้านซับตะเคียน และหมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ออกตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เยี่ยมชม : 7

การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  แลพนักงานจ้าง จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2562 ผู้เยี่ยมชม : 4