💓เป็นกำลังใจให้กัน💓 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นางภัสส์ธนภักษ์ เกิดลำเจียก พนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการดำรงชีพ

Leave a Comment

Your email address will not be published.