“ไข่ปันสุข” นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ มอบไข่ไก่ จำนวน 50 แผง ที่ได้รับจากบริษัทเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด แก่เทศบาลตำบลกลางดง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.