โครงการ หนูน้อยรู้รักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่​ 2​ ต.ค.​ 62​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล​ (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา)​ จัดกิจกรรมโครงการ หนูน้อยรู้รักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้ปกครอง(คุณตาวินัย สุภาเพียร และคุณยายเสน่ห์ สิงโต) สาธิตวิธีการทำ ม้าก้านกล้วย/ปืนก้านกล้วย​ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติและในชุมชน​ เพื่อให้เด็กๆ ทุกคน ได้เล่นเสริมสร้างพัฒนาการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

2 thoughts on “โครงการ หนูน้อยรู้รักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

  1. คนกลางดง

    เยี่ยมมากท่านนายกวิโรจน์ แนะนำและสอนให้เด็กได้รู้จักของเล่นแบบไทยๆ วิถีไทยๆ ที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนไปแล้ว

  2. ท่านนายกฯขอขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published.