โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสีมามงคล ให้มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และฝึกฝนการทำงานร่วมกันให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณริมชายหาดชะอำ เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ให้กับเด็กๆอีกด้วย

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.