โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 9 ส.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ทำกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรในแปลงสาธิต อาทิเช่น ว่านสี่ทิศ, กระชาย, ชะพลู, ดีปลี,ขมิ้นชัน,ว่านหางจระเข้,ตะลิงปลิง,รางจืด,ตะไคร้หอม,ฟ้าทะลายโจร,เสลดพังพอนตัวผู้,เสลดพังพอนตัวเมีย,ปีบ และผักแพว

Leave a Comment

Your email address will not be published.