โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรี พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดในเขตพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปี 2563

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *