โครงการสีมามงคลห่างไกลโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

วันที่ 14 ส.ค. 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดโครงการสีมามงคลห่างไกลโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง สาเหตุ อาการ การรักษาและป้องกันโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โดย นพ.ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศโรคระบบประสาทไขสันหลัง และทีมวิทยากร จาก สถาบันประสาทวิทยา โดยมี นายสฤษดิ์ ศรีสังข์ ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ และมีนายวิโรจน์ ศรีสังข์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published.