โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2563 และโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดทำโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2563 และโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published.