โครงการวัยรุ่นสีมามงคล จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน

วันที่ 5-6 ก.ย. 62 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง จัดโครงการวัยรุ่นสีมามงคล จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิต วิธีการจัดการความเครียดหรือซึมเศร้าในวัยรุ่น และจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการภาวะเครียด โดยมีนายเอกฤทธิ์ จันทมาศ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาและห้องประชุมโรงเรียนเบทาโกรวิทยา

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.