โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปี 2562

นที่ 9 ส.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปี 2562

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.