โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 ก.ย. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคลจัดโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนู คุขุนทด ท้องถิ่นอำเภอปากช่อง และนายภาณุพงศ์ พุ่มจันทร์ธนัง นิติกรปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.