โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลสีมามงคล ออกตรวจวัดอุณภูมิยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสามแยกหน้าโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ถึงแนวเขตไร่สุวรรณ์ หมู่ 14

Leave a Comment

Your email address will not be published.