โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธฺ์ 2563 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จัดทำโครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาสวนป่ากลางดง หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา

Leave a Comment

Your email address will not be published.