โครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของการจัดการขยะมูลฝอย โดยการให้ประชาชนนำขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ, ถ่านไฟฉาย, พัดลม, โทรทัศน์ หรือแบตโทรศัพท์เก่า มาแลกของบริโภคต่างๆ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2563

Leave a Comment

Your email address will not be published.