โครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563

เทศบาลตำบลสีมามงคล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและให้ประชาชนร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและมีการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนออกจากขยะประเภทอื่น โดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. รับแลกขยะอันตรายจากที่พักอาศัย ได้แก่ หลอดไฟประเภทต่างๆ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไส้ หลอดตะเกียบ , ถ่านไฟฉายแบบต่างๆ , กระป๋องสเปรย์ฉีดยุง/แมลง และขวดผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ
2. รับแลกขยะอันตรายจากการเกษตรกรรม ได้แก่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดแมลงและสารกำจัดวัชพืช
3. รับแลกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม โทรทัศน์ กระติกน้ำร้อน , แผ่นซีดี/วีซีดี และโทรศัพท์มือถือ/แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
เพื่อนำมาแลกของบริโภคประเภทต่างๆ ได้แก่ ไข่ไก่ นมกล่อง น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เป็นต้น โดยกำหนดจุดบริการดังนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.