แหล่งท่องเที่ยวเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล

พระพุทธสกลสีมามงคล

พระพุทธสกลสีมามงคล เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร  ประดิษฐานอยู่ที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม   ตั้งอยู่บนเขาสีเสียดอ้า  อ่านต่อ >>>

มอหลักหิน รัชกาลที่ 5

มอหลักหิน รัชกาลที่ 5 ที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จฯ หลังการสร้างทางรถไฟจากมวกเหล็ก ถึงปากช่อง    อ่านต่อ >>> 

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติและสถานีวิจัยพืชไร่

รู้จักกันในชื่อทั่วไปว่า ไร่สุวรรณ  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปางอโศก ต.กลางดง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา เดิมเป็นไร่ธนฟาร์ม ของจอมพลสฤกษดิ์  ธนะรัชต์    อ่านต่อ >>>

ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้

นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล โดยกรมป่าไม้ได้จัดตั้งขึ้นนับแต่ปีพุทธศักราช 2499 เป็นหน่วยทดลอง และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงครั่ง เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงครั่งให้กับเกษตรกร
อ่านต่อ >>>

สวนป่ากลางดง

ในปีพุทธศักราช 2495  กรมป่าไม้  โดยกองบำรุง  ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่และจัดทำเป็นโครงการปลูกสร้างสวนป่าขึ้น  ระยะแรก  ได้ทำการทดลองปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ  ทั้ง ประดู่ มะค่า  เต็ง  รัง  รวมถึงไม้สัก
อ่านต่อ >>>

สวนซ่อนศิลป์

          เมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่ดินผืนนี้เป็นที่ว่างเปล่า เป็นทุ่งข้าวโพด มีเพียงต้นชะมดเช็ดที่เป็นไม้ป่าอายุเกือบ 100 ปี เพียงต้นเดียวที่เป็นสัญลักษณ์ (Landmark) ของที่ดินผืนนี้ จากความฝันของทั้ง 2 คนที่อยากจะมีบ้านเล็กในป่าใหญ่จึงได้ตัดสินใจสร้างป่าขึ้นมาบนผืนดินที่ว่างเปล่าผืนนี้
อ่านต่อ >>>

ไร่องุ่นสุพัตรา

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล   ตำบลกลางดง  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปลูกองุ่นไร้เมล็ดกว่า 30 ไร่รวม   3  สายพันธุ์  ซึ่งออกผลผลิตทั้งปีสลับเปลี่ยนกันไป อ่านต่อ >>>