ท่านสามารถติดตามข่าวสารการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลสีมามงคล

ได้ที่นี่ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป