แจ้งเบาะแสได้เงินรางวัลนำจับ

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ผู้ใดลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย นอกเหนือจากจุดที่เทศบาลตำบลสีมามงคลกำหนดไว้ จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หากพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแส ได้แก่ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ มายังเฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลสีมามงคล หรือแจ้งที่เบอร์ 044-361444 ต่อ 24 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือ 17 งานนิติการ สำนักปลัด เพื่อดำเนินการต่อผู้กระทำผิดต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.