เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท สิรินิธิ จำกัด

Leave a Comment

Your email address will not be published.