เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายวุฒินันท์  ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด เหมืองดินแดง ม.2 บ้านบุญบันดาล

Leave a Comment

Your email address will not be published.