เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 พันจ่าเอกสมชาติ ด้ายรินรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด งานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนหมู่ 5 กรณีได้รับผลกระทบของฝุ่นละอองจากการถมดิน

Leave a Comment

Your email address will not be published.