เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวพรทิภา พยมพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ร่วมกับนายณัฐวัฒน์ ชนะทะเล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านปางอโศก ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการเลี้ยงสัตว์ประเภทแพะและโค

Leave a Comment

Your email address will not be published.