เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ร่วมกับเทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง เก็บตัวอย่างน้ำบาดาล ตรวจหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย แบบแยกชนิดและอ่านค่าทันที และเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลส่งตรวจวิเคราะห์หาสารพิษ โลหะหนัก ที่อาจมีการปนเปื้อน เพื่อเฝ้าระวังผลกระกระทบจากการใช้น้ำบาดาล ตามที่มีประชาชนร้องเรียนว่า น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อการใช้เพื่ออุปโภค

Leave a Comment

Your email address will not be published.