เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบ ๆ สำนักงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.