เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา และป่าไม้ปากช่อง ตรวจสอบพื้นที่บริษัทเอกอุทัย จากการที่ประชาชนร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา และป่าไม้ปากช่อง ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ได้ถูกยึดไว้โดยกรมป่าไม้ของบริษัทเอกอุทัย เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published.