เทศบาลตำบลสีมามงคล ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *