เทศบาลตำบลสีมามงคล ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.