เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดเตรียมข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตปูนขาวและการสะสมหิน ของบริษัท เอกอุทัย จำกัด แก่ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อประกอบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.