เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดเตรียมข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณี มีคำสั่งให้บริษัท เอกอุทัย จำกัด หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวแก่ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาและผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อประกอบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.