เทศบาลตำบลสีมามงคล

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายวิโรจน์  ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขอร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ บริเวณหน้าสำนักงานฯ

ผู้เยี่ยมชม : 425