เซาะร่องถนนคอนกรีต เพื่อวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 5

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง ทำการเซาะร่องถนนคอนกรีต เพื่อวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง คุ้มป่าเสียด

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.