เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง อสม. และสมาชิกสภาเทศบาล ออกติดตามเยี่ยม ให้ความรู้และคำแนะนำกับหญิงหลังคลอด ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กทารก รวมถึงการส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.