งานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562 มีกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ,การประกวดนางนพมาศ,การแสดงโชว์จากเด็กนักเรียนภายในเขตพื้นที่,กิจกรรมรำวงย้อนยุค และร้านค้าของกินของฝากมากมาย โดยมีบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด(มหาชน),บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย จำกัด,บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด,บริษัท สิรินิธิ จำกัด,บริษัท แอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด และบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนในการจัดงานประเพณีดังกล่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published.