ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด

วันที่ 13 ส.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคลร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอดและเด็กแรกเกิด พร้อมกับมอบชุดสาธิตการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ตามโครงการห่วงใยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562

Leave a Comment

Your email address will not be published.