ออกตรวจสอบแนวเขตที่ดินของการรถไฟฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรี พร้อมนายเสวก ผิวละออ ประธานสภาเทศบาล และนายอภินันท์ ลิขิตอำนวย นิติกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ออกตรวจสอบแนวเขตที่ดินของการรถไฟ ตั้งแต่ช่วงบ้านใหม่พัฒนาถึงคุ้มโรงกุลี

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.