ออกตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

วันที่​ 18​ ก.ย.​ 62​ กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสีมามงคล​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.กลางดง และอสม. ของหมู่ที่ 8 บ้านหนองเครือคต,หมู่ที่ 10 บ้านซับตะเคียน และหมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ออกตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2562