ออกซ่อมถนนในเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลสีมามงคล ออกซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านปางอโศก และหมู่ 10 บ้านซับตะเคียน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.