ออกควบคุมและป้องกันโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้รับแจ้งจากรพ.สต.กลางดง ว่าพบผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จำนวน 4 ราย โดยพักอาศัยอยู่หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก กองสาธารณสุขฯ,กองช่าง,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กลางดง และอสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ออกดำเนินการออกควบคุมและป้องกันโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยการฉีดพ่นหมอกควัน,แจกทรายอะเบท,สำรวจลูกน้ำยุงลาย บริเวณรอบๆบ้านพักของผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร

Leave a Comment

Your email address will not be published.