หารือเรื่องขอความร่วมมือให้ข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published.