วิสัยทัศน์

ตำบลน่าอยู่ ควรคู่การท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล

แจ้งข่าวสารของเทศบาล ประกาศ กำหนดการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปให้ประชาชนรับทราบ

กิจกรรม/โครงการของเทศบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของเทศบาลให้ประชาชนได้ทราบ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ของเทศบาล

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล และโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่

สีมามงคลพัฒนาในเขตพื้นที่เทศบาล

งานซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสะดวก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

กิจกรรม/โครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสีมามงคล

ทำไมเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ถึงติดง่าย

สตรีมีครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ มีข้อควรระวังอะไรบ้าง ชวนฟังคำตอบจากคุณหมอที่แชร์มาจากประสบการณ์จริง!!

นิรุตติ์ ศิริจรรยา กับเหตุผลการฉีดวัคซีนโควิดที่มีมากกว่าป้องกันตัวเอง

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด

เทศบาลตำบลสีมามงคล

รู้จักเราชาวสีมามงคล

เทศบาลตำบลสีมามงคล เดิมเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสีมามงคลและยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลสีมามงคล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดตั้งเป็นเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 โดยตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 7 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ความรับผิดชอบ

0
ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน

0
หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

0
ครัวเรือน

จำนวนประชากร

0
คน
74999092_958549681174730_7264868590556282880_n

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ตำบลน่าอยู่ ควรคู่การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสีมามงคล

บริการของเรา

พวกเราพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

117967410_1200728050290224_3772033017457669320_n

บริการรับชำระภาษีประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่เทศบาล จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างฯ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างฯเป็นไปตามกฎหมายฯ

116798804_1189981624698200_2503439332431091611_n

บริการรับเรื่องร้องเรียน คำร้องทั่วไป ขอความช่วยเหลือ

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ผลงานของเรา

ผลงานที่ผ่านมาของพวกเรา การันตีความสำเร็จของงานด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อความสำเร็จของงาน นั่นคือความพึงพอใจของประชาชน

86695662_1061496904213340_4520514917979127808_o

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ยินดีให้บริการ

ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ท่องเที่ยวดินแดนพระขาวศักดิ์สิทธิ์

พระพุทธสกลสีมามงคล

พระพุทธสกลสีมามงคล เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร  ประดิษฐานอยู่ที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม   ตั้งอยู่บนเขาสีเสียดอ้า  ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2510  เพื่อน้อมเกล้าฯถวายโดยพระราชกุลเป็นพระบรมราชานุสรณ์พิเศษ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) และได้รับพระราชทานนามว่า “พระพุทธสกลสีมามงคล”  ซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดีในนาม   หลวงพ่อขาว  หรือ หลวงพ่อใหญ่

banner01
"พระพุทธสกลสีมามงคล เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของตำบลกลางดง ตั้งอยู่บนเขาสีเสียดอ้า ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนได้แต่ไกล มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่นับถือของประชาชนตำบลกลางดง"

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ

โครงการเงินอุดหนุน

เพื่อการเลี่ยงดูเด็กแรกเกิด

เทศบาลตำบลสีมามงคล

วิดีทัศน์น่าสนใจ

สรุปจบในคลิปเดียว
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ 

เทศบาลตำบลสีมามงคล

วิดีทัศน์หน่วยงาน

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการของเทศบาล

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลสีมามงคลสำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เทศบาลตำบลสีมามงคล

ติดต่อเทศบาล

อีเมลแอดเดรส

report@seemamongkol.go.th

โทรศัพท์,โทรสาร

0 4436 1444 ,0 4436 1724,0 4436 1726

ที่ตั้งสำนักงาน

44 หมู่ 7 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320