ส่งกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ตามนโยบาย “จังหวัดนครราชสีมา โคราชไร้ขยะ”

กองสาธารณสุขฯ ส่งกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ตามนโยบาย “จังหวัดนครราชสีมา โคราชไร้ขยะ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลเมืองสีคิ้ว

Leave a Comment

Your email address will not be published.