สีมามงคลนิวส์ ฉบับที่ 3/2563

วารสารสีมามงคลนิวส์ ฉบับที่ 3/2563 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 ได้ออกมาอีกวาระหนึ่งแล้ว ท่านสามารถตามรายละเอียดการจัดการด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลสีมามงคลได้เป็นประจำทุก 3 เดือน สำหรับฉบับที่ 3/2563 มีรายละเอียดอะไรบ้างนั้น ติดตามได้ภายในครับ

สื่อประชาสัมพันธ์สีมานิวส์

Leave a Comment

Your email address will not be published.