สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นครราชสีมา ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. กรณีได้รับกลิ่นเหม็นรบกวน จากเขม่าควันฟุ้งกระจาย จากการประกอบกิจการของไพฑูรย์รุ่งเจริญค้าไก่ หมู่ที่2 บ้านบุญบันดาล ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment

Your email address will not be published.