สนับสนุนการจัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสีมามงคล ขอขอบพระคุณ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ที่ได้มอบไข่ไก่ จำนวน 600 ฟอง เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562

Leave a Comment

Your email address will not be published.