สนับสนุนการจัดโครงการจัดงานบุญพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562

ขอขอบพระคุณบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ที่มอบไข่ไก่ จำนวน 1,200 ฟอง ให้กับเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการจัดงานบุญพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562

Leave a Comment

Your email address will not be published.