ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ได้จัดการเรียนรู้แบบ (On Line)

IMG_3984

เป็นการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยคุณครูบันทึกคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง และให้ผู้ปกครองบันทึกคลิปวีดีโอแนะนำตัวของเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างความรู้จักระหว่างครูและนักเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published.